ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Základní informace o školní družině

 • Školní družina má tři oddělení.

 • Vedoucí vychovatelka Jitka Zachová.

 • mobil: 603 720 602

oddělení vychovatelka třída budova
1. oddělení

Jitka Zachová

I., III. třída

Fr. Oplta 1441
2. oddělení Mgr. Adéla Urminská 

II., III. třída

Fr. Oplta 1441
3. oddělení

Jitka Zachová a Adéla Urminská

IV., V. třída

učebna č. 5, budova ZŠ+ budova Fr. Oplta 1441

O školní družině

 • Školní družina naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem č. 561/2004 Sb.
 • Je součástí Základní a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206.
 • Zabezpečuje žákům smysluplnou náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování.
 • Rozvíjí samostatné a zdravé sebevědomí dětí, jejich poznání, učení, vytváří pocit pohody, harmonie, vede k osvojení hodnot a získávání samostatnosti při řešení problémů.
 • Dvě oddělení se nachází mimo hlavní budovu školy na adrese Fr. Oplta 1441. Vilka je součástí rozlehlé zahrady.
 • Třetí oddělení využívá pro svoji každodenní činnost učebnu č. 5 v přízemí v hlavní budově školy.

Materiální podmínky

 • ŠD je vybavena stolky a židlemi.
 • Stěny jsou vymalovány světlými, veselými barvami.
 • Součástí pracovní místnosti je policový systém, který je určen pro potřeby vychovatelky (papíry, pastelky, VV materiál, knihy).
 • Vše je průběžně doplňováno, dle finančních možností.

 • Na stěnách jsou pravidelně vyvěšovány práce dětí.
 • Výzdoba je podnětná, aktuální a přitažlivá.

Herna

 • Je vybavena zátěžovým kobercem, sedací soupravou.
 • Hry jsou doplňovány průběžně tak, aby odpovídaly věku a požadavkům dětí.
 • Děti mají možnost výběru ze stavebnic, stolních her, mají stanovena pravidla pro jejich využívání.
 • Vše je umístěno tak, aby se děti při výběru vyznaly a samostatně si mohly hry půjčovat a ukládat.

Venkovní aktivity

 • Žáci si mohou vybrat sportovní náčiní – různé druhy míčů, skákací gumy, švihadla, pálky na líný tenis, stolní tenis, ringo kroužky, petanque, pomůcky na tvořivé hry s pískem, pomůcky pro pohybové aktivity-padák, stuhy, Twister, pomůcky pro kolektivní hry - Mölkky, Kubb. Možnost využití venkovní trampolíny, fotbalových branek, pergoly.
 • Pomůcky pro sportovní aktivity jsou umístěny v plastových kontejnerech ve skladu na zahradě. Jsou průběžně doplňovány dle finančních možností.

V okolí družiny

 • Využíváme přírodní prostředí lesa, které je zdrojem poznání.
 • Nedaleké hřiště s průlezkami, houpačkami, skluzavkami.
 • Zahradu u ŠD ke sportovním aktivitám.
 • Hřiště u školy.
 • Fotbalové hřiště.
 • Učebnu v přírodě v objektu ZŠ.

Naše aktivity

 • Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou - kulturní vystoupení, vánoční a velikonoční výstavy, besídky, projekty Les ve škola - škola v lese.
 • Spolupracujeme s organizací ČSŽ.
 • Rodiče nám každoročně finančně přispívají na zakoupení nových her a stavebnic, pomáhají zajistit doprovod na výlety, účastní se některých akcí.
 • Spolupracujeme se společností LEGO.

 

 © ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík