Základní informace o školní družině

Školní družina má tři oddělení.

oddělení vychovatelka třída budova
1. oddělení

Jitka Zachová

1.+4. třída

VČELIČKY

Fr. Oplta 1441
3. oddělení Renáta Čermáková 

3.+5. třída

OPIČKY

hlavní budova školy
2. oddělení

Veronika Gütlová

2.+4. třída

SOVIČKY

 FR. Oplta 1441

O školní družině

 • Školní družina naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem č. 561/2004 Sb.
 • Je součástí Základní a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206.
 • Zabezpečuje žákům smysluplnou náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování.
 • Při docházce do družiny žáci plní úkoly vyplývající z ŠVP školní družiny.
 • Rozvíjí samostatné a zdravé sebevědomí dětí, jejich poznání, učení, vytváří pocit pohody, harmonie, vede k osvojení hodnot a získávání samostatnosti při řešení problémů.
 • Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostních aktivit (odpočinkové, vzdělávací, rekreační, zájmové, ...).
 • Dvě oddělení se nachází mimo hlavní budovu školy na adrese Fr. Oplta 1441. Vilka je součástí rozlehlé zahrady.
 • Třetí oddělení využívá pro svoji každodenní činnost učebnu č. 5 v přízemí v hlavní budově školy.

Materiální podmínky

 • Žáci mají k dispozici velké množství stolních her, které napomáhají rozvíjet slovní zásobu, trénují paměť, procvičují logické myšlení a učí je vzájemné komunikaci.
 • Dále naše družina disponuje rúznými stavebnicemi (LEGO, DUPLO, SEVA, ...) a hračkami (dřevěný domeček, nádraží, obchod, ...).
 • Ve všech odděleních je koberec, který využíváme pro společné hry a relaxaci.
 • Družina je plně vybavena pomůckami pro výtvarnou a kreativní činnost.
 • Součástí družiny je také interaktivní dataprojektor.

Venkovní aktivity

 • Žáci si mohou vybrat sportovní náčiní – různé druhy míčů, skákací gumy, švihadla, pálky na líný tenis, stolní tenis, ringo kroužky, petanque, pomůcky na tvořivé hry s pískem, pomůcky pro pohybové aktivity-padák, stuhy, Twister, pomůcky pro kolektivní hry - Mölkky, Kubb. Možnost využití venkovní trampolíny, fotbalových branek, pergoly.

V okolí družiny

 • Využíváme přírodní prostředí lesa, které je zdrojem poznání.
 • Nedaleké hřiště s průlezkami, houpačkami, skluzavkami.
 • Zahradu u ŠD ke sportovním aktivitám.
 • Hřiště u školy.
 • Fotbalové hřiště.
 • Učebnu v přírodě v objektu ZŠ.

Naše aktivity

 • Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou - kulturní vystoupení, vánoční a velikonoční výstavy, besídky, projekty Les ve škola - škola v lese.
 • Spolupracujeme se sdružením Švermováčku
 • Účastníme se výtvarných soutěží.
 • Paní vychovatelky připravují akce dle tématu měsíce, nejen pro žáky, ale i rodiče, příbuzné a kamarády. 
 • Žáci mohou navšttěvovat zájmové kroužky v rámci školy.
 • Na webu ŠD pravidelně zveřejňujeme aktuální informace, akce a fotografie.