Základní informace o školní družině

Školní družina má tři oddělení.

 • Vedoucí vychovatelka Jitka Zachová - I. oddělení, mobil: 603 720 602
 • Vychovatelka: Mgr. Adéla Urminská - II. oddělení, mobil: 606 079 751
 • Vychovatelka: Žaneta Viktorová - III. oddělení, mobil:
oddělení vychovatelka třída budova
1. oddělení

Jitka Zachová

1. třída

Fr. Oplta 1441
2. oddělení Mgr. Adéla Urminská 

2.+ 3. třída

hlavní budova školy, učebna č. 5
3. oddělení

Žaneta Viktorová

4. + 5. třída

hlavní budova ZŠ, odloučené pracoviště FR. Oplta 1441

O školní družině

 • Školní družina naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem č. 561/2004 Sb.
 • Je součástí Základní a Mateřské školy Kladno, Velvarská 1206.
 • Zabezpečuje žákům smysluplnou náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování.
 • Rozvíjí samostatné a zdravé sebevědomí dětí, jejich poznání, učení, vytváří pocit pohody, harmonie, vede k osvojení hodnot a získávání samostatnosti při řešení problémů.
 • Dvě oddělení se nachází mimo hlavní budovu školy na adrese Fr. Oplta 1441. Vilka je součástí rozlehlé zahrady.
 • Třetí oddělení využívá pro svoji každodenní činnost učebnu č. 5 v přízemí v hlavní budově školy.

Materiální podmínky

 • ŠD je vybavena stolky a židlemi.
 • Stěny jsou vymalovány světlými, veselými barvami.
 • Součástí pracovní místnosti je policový systém, který je určen pro potřeby vychovatelky (papíry, pastelky, VV materiál, knihy).
 • Vše je průběžně doplňováno, dle finančních možností.

 • Na stěnách jsou pravidelně vyvěšovány práce dětí.
 • Výzdoba je podnětná, aktuální a přitažlivá.

Herna

 • Je vybavena zátěžovým kobercem, sedací soupravou.
 • Hry jsou doplňovány průběžně tak, aby odpovídaly věku a požadavkům dětí.
 • Děti mají možnost výběru ze stavebnic, stolních her, mají stanovena pravidla pro jejich využívání.
 • Vše je umístěno tak, aby se děti při výběru vyznaly a samostatně si mohly hry půjčovat a ukládat.

Venkovní aktivity

 • Žáci si mohou vybrat sportovní náčiní – různé druhy míčů, skákací gumy, švihadla, pálky na líný tenis, stolní tenis, ringo kroužky, petanque, pomůcky na tvořivé hry s pískem, pomůcky pro pohybové aktivity-padák, stuhy, Twister, pomůcky pro kolektivní hry - Mölkky, Kubb. Možnost využití venkovní trampolíny, fotbalových branek, pergoly.
 • Pomůcky pro sportovní aktivity jsou umístěny v plastových kontejnerech ve skladu na zahradě. Jsou průběžně doplňovány dle finančních možností.

V okolí družiny

 • Využíváme přírodní prostředí lesa, které je zdrojem poznání.
 • Nedaleké hřiště s průlezkami, houpačkami, skluzavkami.
 • Zahradu u ŠD ke sportovním aktivitám.
 • Hřiště u školy.
 • Fotbalové hřiště.
 • Učebnu v přírodě v objektu ZŠ.

Naše aktivity

 • Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou - kulturní vystoupení, vánoční a velikonoční výstavy, besídky, projekty Les ve škola - škola v lese.
 • Spolupracujeme s organizací ČSŽ.
 • Rodiče nám každoročně finančně přispívají na zakoupení nových her a stavebnic, pomáhají zajistit doprovod na výlety, účastní se některých akcí.
 • Spolupracujeme se společností LEGO.
 • Spolupracujeme se sdružením Švermováčku