Denní režim a pravidla

Ranní družina

V ranních hodinách je družina v provozu od 6:30 do 7:30 hodin v hlavní budově školy.

 • při příchodu zvoňte na zvonek u vrátnice označený družina
 • rodiče do prostor školy nevstupují
 • vychovatelce předají žáka u vstupních dveří
 • příchod dětí do ranní družiny je stanoven nejpozději do 7:20 hodin

 • po skončení provozu ranní družiny vychovatelka dohlíží na přesun žáků 1. třídy ke kmenové učebně

 • žáky předá třídnímu učiteli

 • ostatní žáci odchází do šatních prostor u kmenových tříd pod dohledem provozních zaměstnanců

 • pokračování provozu družiny při děleném vyučování, je v prostorách školní družiny v hlavní budově

Odpolední družina

Odpoledne družina funguje od 11:40 do 16:30 hodin.

 • 11:40 - 16:30 v budově družiny Fr. Oplta 1441
 • 11:40 - 16:30 v budově základní školy 
 • 15:30 - 16:30 v budově Fr. Oplta 1441 
 • děti, které mají kmenovou družinu v budově základní školy, můžete vyzvednout nejpozději do 15:30 hodin v budově školy
 • ostatní děti si přejdou spolu s vychovatelkou do družiny, která sídlí na adrese Fr. Oplta 1441 a její provoz je do 16:30 hodin.

Režim družiny

 • 11:40 - 12:35: oběd - přechod do ŠD, vycházka
 • přechod na kroužky
 • 12:35 - 13:00: oběd - přechod do ŠD všechny děti
 • přechod na kroužky
 • 13:00 – 13:45: odpočinková, relaxační a rekreační činnost
 • návrat z kroužků
 • 13:45 – 15:00: zájmová činnost, vycházky
 • 15:00 – 15:30: příprava na vyučování formou didaktických her a pracovních listů.
 • 15:30 – 16:30: rekreační a odpočinková činnost

Pravidla dětí ze školní družiny

 • Pozdravit se
 • Rozloučit se
 • Pozdravit každou návštěvu, rodiče
 • Poděkovat 
 • Požádat, poprosit o cokoli
 • Neskákat do řeči
 • Omluvit se
 • Půjčovat si hračky
 • Vzájemně si pomáhat
 • Uklízet hračky
 • Důkladně si umývat ruce
 • Zvednout věc, která upadne
 • Neubližovat ostatním
 • Uklízet si své věci do sáčku
 • Neničit věci kamaráda i školní družiny
 • Neprozradit tajemství
 • Neporušovat pravidla při hrách
 • Všichni jsme kamarádi
 • Nepoužívat sprostá slova a výrazy
 • Nekřičet na ostatní
 • Svěřit se s trápením