Kritéria přijetí

Do školní družiny jsou přijímáni přednostně pouze žáci:

  • 1. stupně základní školy - žáci 1., 2. a 3. ročníku. 
  • Nedojde–li k naplnění kapacity školní družiny žáky prvních až třetích tříd, bude kapacita školní družiny doplněna zájemci ze čtvrtých a pátých tříd.

Do školní družiny může být na základě vyplněné a odevzdané přihlášky přijat pouze žák, který navštěvuje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206.