ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Akce družiny

Závěrečná besídka ŠD

Ve středu 20. 6. 2018 jsme se sešli i s rodiči na naší družinové zahradě. Čekalo nás odpoledne, na které jsme všichni pilně nacvičovali. Chtěli jsme předvést rodičům, ale i kamarádům, že jsme se naučili v průběhu roku spoustu básniček, písniček a také tanec. Nechyběly společné básničky věnované maminkám, tatínkům, písnička o jaru...Druhou polovinu vystoupení jsme věnovali skřítkům, které nás v družince provázeli po celý školní rok. Malé děti z 1., 2. a 4.třídy si připravily pohybové vystoupení z pohádky "Ať žijí duchové"- Skřítky. Děti ze 3. třídy ze stejné pohádky připravily vystoupení - Hajný je lesa pán. Letos jsme se hodně věnovali slušnému chování, a tak nás zaujala písnička " V naší ulici ", kterou jsme opět zkusili pohybově ztvárnit. Závěr patřil opět společnému tanci. Počasí nám přálo, a tak jsme si celou besídku společně užili. Pak už následoval tradiční táborák.

Děkujeme všem dětem za krásné vystoupení, které se jim velmi povedlo, ale i Vám rodičům, že jste přišli v tak velikém počtu. Budeme se těšit na další společná setkání i v příštím školním roce.

Ráda bych touto cestou poděkovala svým úžasným kolegyním Adéle Jochové a Dominice Nobilisové za veškerou pomoc a energii, kterou nácviku věnovaly. Děkuji jim také za perfektní spolupráci a nápady, které měly po celý školní rok.

Poděkování patří i p. učitelce J. Géringové, která nám ušila skřítkovské čepičky na vystoupení.


20. 6. 2018

Starší články

Archiv akcí© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík