Vánoční posezení u stromečku-19. 12. 2023

V úterý jsme předvedli vedení školy, paní učitelkám i dětem krátké předvánoční vystoupení. U stromečku nám Ježíšek nechal dopis, který jsme společně přečetli. Stálo v něm, že máme být slušní, ohleduplní k ostatním, kamarádští a také si vzájemně pomáhat. Nemáme ničit hračky a být hodní. Poté jsme se šli podívat, jaké dárečky nám pod stromečkem nechal. Děkujeme všem, že se přišli podívat. Děti měly velikou radost, že mohou ukázat co se v tak krátké době naučily. Veliká radost byla i z nadílky. 

Děkujeme vedení školy i vám rodičům za finanční dar, za který jsme zakoupily do všech oddělení krásné dárky.


19. 12. 2023