Provoz družiny, platby

Děti do školní družiny potřebují

 • Látkový sáček nebo taška – dostatečně velký na gumu (tkaloun)
 • Převlečení na pobyt venku dle aktuálního počasí – tepláky, triko, kraťasy – vše podepsané
 • Přezůvky (ne pantofle) - bezpečnost při hrách
 • Balení papírových kapesníků (celé)
 • Roličku toaletního papíru
 • Fixy

Vše prosím podepište, nebo označte, aby si dítě věci samo našlo a hlavně poznalo!

Platba za odpolední provoz družiny

 • září – leden: 1000,- Kč - strhne se 10. 9. 2023
 • únor – červen: 1000,- Kč - strhne se 24. 1. 2024
 • ranní družina: 200.-Kč pololetí - strhne se 10. 9. 2023 a 24. 1. 2024

Platby posílejte vždy za aktuální období.

 • Poplatky za ranní i odpolední provoz družiny se platí pouze převodem na účet.
 • Poplatky uhraďte nejpozději do 1. 9. 2023
 • Pokud budete využívat i provoz ranní ŠD, můžete obě platby provést dohromady.
 • Do poznámky uveďte: ŠD, jméno a příjmení dítěte, třídu, kterou navštěvuje.

Číslo účtu: 0100274201/0800, KS: 0308, VS je shodný se stravovnou

Platba ranní družiny pro žáky 1. stupně

 • září – leden: 200,- Kč a únor - červen 200.-Kč.
 • Poplatky za ranní provoz je možno uhradit společně s platbou za odpolední provoz ŠD pouze převodem na účet školy.
 • Příspěvek na hračky – 200,- Kč na celý rok.
 • Příspěvek na pitný režim – 150,- Kč na celý rok.

Pitný režim zajišťuje vychovatelka po celý šk. rok v ŠD – čaj, šťáva.

Tyto platby se platí u vychovatelky.

Odchody ze ŠD

 • po obědě a výuce (kolem 12:00 hod.) - od školy
 • po kroužku (kolem 13:30 hod.) - od školy
 • nebo od 15:00hodin kdykoli od kmenových družin

Děti mohou být ze ŠD uvolňovány pouze na písemnou žádost rodičů na formuláři k tomu určeném. (Mimořádný odchod)

Formulář je k dispozici u vychovatelek nebo na webu ŠD v sekci dokumenty.

Tato žádost musí obsahovat: datum, podpis, kdo si dítě vyzvedne.

Dítě smí vyzvednout pouze osoba, která je uvedena na zápisním lístku.

Dítě nebude uvolněno na základě SMS zprávy, nebo po telefonickém hovoru.