ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Základní škola

Aktuální informace

Výzva pro rodiče a děti ze školní družiny

17. 10.
2020

Informace najdete na webu školní družiny.

Zapojit se mohou samozřejmě i děti, které družinu nenavštěvují. Fotografie umístíme do fotogalerie ZŠ.

Děkujeme za spolupráci.

Vychovatelky ŠD.

 

Informace pro rodiče

14. 10.
2020

Vážení rodiče,

dnešním dnem jsme opět zahájili distanční výuku pro všechny ročníky. Žáci druhého stupně jsou téměř všichni připojeni online do vyučovacích hodin. Děkujeme zejména Vám rodičům, že jste dětem vytvořili skvělé podmínky pro tento způsob vzdělávání. Stále nabízíme pomoc pro spuštění online výuky jednotlivcům, kteří nejsou doposud připojeni. Pro děti, které o tuto pomoc nepožádají, máme připravené materiály k výuce v tištěné podobě a je možné je vyzvedávat od zítřka 15. 10. 2020 od 9 hodin na recepci školy. 

Rodiče žáků 1. stupně budou o online výuce informováni prostřednictvím třídních učitelů. U mladších žáků, kteří ještě nemají předmět informatika, se bez spolupráce s rodiči určitě neobejdeme. Komunikovat proto budete hlavně s třídní učitelkou.

Online způsobem budou probíhat také třídní schůzky. Předpokládáme, že v avizovaném termínu třídních schůzek, každý třídní učitel připraví pro jednotlivé rodiče pozvánku na videosetkání.

S politováním musíme oznámit, že letos není možné realizovat oblíbené akce pro veřejnost. Neuskuteční se slavnostní rozsvícení školy spojené s vánoční výstavou a posezením v čajovně, nebude se konat školní ples ani další hromadné akce.

Všichni jsme doufali, že nebude nutné opět uzavírat školy. Byli jsme připraveni nahradit dětem jarní období bez kamarádů bohatým programem v letošním školním roce. Těšili jsme se na společná setkávání při školních akcích a velice nás mrzí, že se opět nacházíme v takto nepříznivé situaci. 

Přesvědčili jsme se o tom, že většina rodičů a dětí je na distanční formu výuky a spolupráce velice dobře připravená, a za to patří Vám všem veliké poděkování. Vaší vstřícnosti si moc vážíme.

Přejeme všem dobré nervy, hodně síly a hlavně pevné zdraví.

Vedení školy

 

Informace k ošetřovnému

14. 10.
2020

Jak postupovat při žádosti o ošetřovné
 

Distanční výuka

13. 10.
2020

 Od 14. 10. - 23. 10. 2020 bude probíhat výuka všech žáků distančním způsobem.

1. stupeň

Výuka bude probíhat dle pokynů třídních učitelů. Sledujte prosím stránky tříd.

2. stupěň

Distanční (vzdálená) výuka, začátek online výuky v 8:00 hod., žáci se budou připojovat od 7:50 hod.

Pozvánky do online výuky žáci obdrží do svých školních mailů. 

Případné potíže s připojením žáci nahlásí na email zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

Pro žáky, kteří se nebudou moci zúčastnit online výuky, budou připraveny pracovní listy na recepci školy. Termín vyzvednutí je stanoven na čtvrtek 15. 10. 2020 v 9:00 hodin. 

Připomínáme, že distanční výuka je pro žáky povinná! 

26. 10. - 30. 10. 2020 - celý týden bez výuky, uzavřena bude rovněž školní družina - covidové volno, státní svátek, podzimní prázdniny.

 

Sběr kaštanů

9. 10.
2020

Vážení rodiče, od 12.10.2020 sbíráme ve škole kaštany a žaludy. Prosíme o jejich zvážení, nemáme možnost vážit. Kaštany budeme vybírat každý pátek od 7 - 7,30 hodin. Děkujeme.

 


© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík