Základní škola

Aktuální informace

Výuka od 4. 1. do 22. 1. 2021

28. 12.
2020

Dle nařízení vlády ČR je umožněna prezenční výuka pouze žákům 1. a 2. třídy. Zbylé třídy budou mít distanční výuku z domova. Prosíme žáky, aby sledovali své mailové schránky.