ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Základní škola

Aktuální informace

Informace k závěru školního roku

3. 6.
2020

Vážení rodiče,

distanční výuku ukončíme k 17. 6. 2020, tzn. že poslední učivo pro domácí výuku budeme zadávat do 10. 6. 2020 do 12:00 hodin.

Nadále bychom doporučovali, aby děti doma pravidelně četly a využívaly možností online procvičování učiva na internetu.

Otevření školy pro žáky 2. stupně nebudeme z provozních a personálních důvodů realizovat, ale učitelé jsou ochotni zapojit se na začátku příštího školního roku do vedení bezplatných kroužků školního klubu, které budou fungovat jako doučování hlavních předmětů pro žáky I. i II. stupně. Tyto kroužky plánujeme realizovat v měsíci září a předpokládáme, že tento způsob pomůže dětem lépe zvládnout přechod na klasickou výuku.

Vysvědčení za tento školní rok budeme vydávat 30. 6. 2020 podle harmonogramu, který zveřejníme na webových stránkách školy 24. 6. 2020.

Pro žáky, kteří se zúčastní letních dětských táborů, připravíme k vyzvednutí Posudky o zdravotní způsobilosti v následujících termínech:

23., 24. a 25. 6. v čase od 8:15 do 16:30 hod.

Žádáme rodiče, kteří budou posudek požadovat, aby tuto skutečnost oznámili e-mailem na adresu zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz. Posudky budou k vyzvednutí na recepci školy.

Učebnice letos dětem ponecháme i přes prázdniny, aby měly možnost opakování i v jejich průběhu, ale hlavně, abychom mohli v září dovysvětlit učivo.

Vážení rodiče, za celý kolektiv zaměstnanců školy bychom Vám chtěli poděkovat za skvělou spolupráci po celou dobu uzavření školy. Velice si vážíme Vašeho obětavého a vstřícného přístupu
a zvládání této nelehké situace. Na Vaše děti se už moc těšíme a uděláme vše pro to, aby uzavření školy nezanechalo žádné následky ve vzdělávání žáků.

Vedení školy

 

Vrácení plateb za družiny a školní kroužky

21. 5.
2020

Vážení rodiče,

vrácení peněz proběhne následujícím způsobem:

Školní družina: při uhrazené platbě na 2. pololetí předpokládáme vratku 700,-Kč

Školní kroužky: při uhrazené platbě na 2. pololetí předpokládáme vratku ve výši 75 procent uhrazené částky

Do 10. června 2020 sdělte prosím na e-mail zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz číslo účtu, jméno dítěte a uhrazené platby zvlášť za školní družinu a kroužky školního klubu.

Do 30. 6. 2020 Vám budou následně peníze vráceny.

Děkujeme za spolupráci.

 

Psali o nás v Učitelských novinách

7. 5.
2020

O práci naší školní družiny v této nelehké době vyšel tento týden článek v Učitelských novinách. Děkujeme všem dětem i rodičům za spolupráci, fotografie i milé maily, které od vás dostáváme. Moc si vašeho zájmu, aktivity a kreativity vážíme. Doufáme, že se i nadále budete zapojovat do dalších našich výzev a úkolů, které jsou připraveny i na další období.

Vaše vychovatelky Jitka a Adéla.

 

Ke stažení:

 

Harmonogram uvolňování vládních opatření v oblasti školství - osobní přítomnost žáků ve škole

4. 5.
2020

 

11. 5. 2020 - žáci 9. ročníků základních škol – osobní přítomnost žáků výhradně pro účely přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka nebude povinná. 

Zákonní zástupci žáků obdrží organizační opatření, přihlášku k osobní přítomnosti dítěte ve škole a čestné prohlášení prostřednictvím třídní učitelky 4. 5. 2020 do své e-mailové schránky

25. 5. 2020 - možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině, jeden žák v lavici, účast není povinná. Předběžné informace obdrží zákonní zástupci žáků prostřednictvím třídních učitelů do 5. 5. 2020 do svých e-mailových schránek. Na základě zájmu o zařazení dítěte do školní skupiny připravíme přihlášky a organizační opatření.

Žádáme rodiče, aby své e-mailové schránky průběžně kontrolovali. Čestné prohlášení musí být podepsáno v den nástupu dítěte do školy. Děkujeme.

 
 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021

4. 5.
2020

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2020/2021

 

Vrácení uhrazeného vstupného na ples 2020

27. 4.
2020

Zakoupené vstupenky na 10. reprezentační ples je možné vrátit v následujích termínech:

30. 4., 4. 5., a 13. 5. 2020 v časech od 8 do 10 hodin

5. 5. a 14. 5. 2020 v časech od 15 do 17 hodin

Případně po tel. dohodě - 602 636 796 

 

Vytvoření, zprovoznění mailu

30. 3.
2020

Milí žáci, pokud máte problém s přihlášením do školního mailu, kontaktujte mě prosím na zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

 

Zrušení akcí

16. 3.
2020

Dovolujeme si vás informovat o přijatých opatřeních reagujících na zvýšené riziko nákazy a šíření koronaviru.

Reprezentační ples školy - zrušen, vrácení vstupného po obnovení provozu školy - termín upřesníme

Vítání jara - zrušeno

Akce pro žáky a předškoláky - zrušeno do odvolání

 

Domácí výuka

16. 3.
2020

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10. 3. 2020 zahajujeme od 16. 3. 2020 do odvolání vyučování formou domácího učení.

 

Milé žákyně, milí žáci, vážení rodiče,
dle usnesení mimořádné pedagogické rady konané dne 16. 3. 2020 a dle pokynů ředitelky školy předáváme důležité informace.

Po dobu trvání mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN do odvolání je v zájmu žáků školy vypracovat a splnit zadané úkoly.

 • Zadání domácí přípravy naleznete na stránce třídy v sekci učivo.
 • Týdenní plány na následující týden budou zveřejněny nejpozději ve středu do 12:00 hodin.

Odpovědnost žáků:

 1. Prostudování týdenních plánů a rozplánování jednotlivých úkolů.
 2. Věnovat se pravidelně každý všední den školní práci.
 3. Dodržovat zadané termíny a na základě požadavků odesílat vyžádané.
 4. V případě potíží napsat zprávu svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu

Rodiče žáků žádáme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků:

 1. Ve středu ověřte, zda vaše dítě získalo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.
 2. Během týdne kontrolujte, zda dítě průběžně plní zadané úkoly.
 3. Pokud si vy nebo vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující.

Potvrďte prosím třídním učitelům přijetí této zprávy do středy 18. 3. 2020

Odpověď zašlete VÝHRADNĚ třídnímu učiteli každého z Vašich dětí na pracovní e-mail.

 

Doplňující informace pro žáky

K domácí přípravě žáci mohou využít:

Nakladatelství FRAUS

Od středy 11. března 2020 do odvolání byly uvolněny všechny elektronické učebnice pro základní a střední školy pro všechny žáky zdarma. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. www.fraus.cz 

Nakladatelství Nová škola

Kterékoli multimediální interaktivní učebnice mohou žáci využívat zdarma po dobu 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, volně bezplatná licence bude prodloužena do 30. 6. 2020. ucebnice.online 

Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou k dispozici výuková videa obsahující výklad ke každému cvičení z učebnic. Video: www.matyskova-matematika.cz 

E-knihy a audio knihy zdarma

1306 knih poskytla Městská knihovna v Praze. www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni Audioknihy na stránkách Českého rozhlasu temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik 

Česká televize

spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

 

K zodpovězení případných dotazů a odborným konzultacím v rámci vyučovaných předmětů jsou všichni učitelé k dispozici na svých emailech.

Věříme, že žákům bude poskytnuto kvalitní vzdělání v maximální možné míře.

Rodičům za spolupráci děkujeme.

Mgr. Jaroslava Kasáková

 

 

Novinky e-mailem

8. 11.
2019

Vážení rodiče,

v dolní části webových stránek se můžete zaregistrovat k odběru důležitých informací ze základní školy. Pokud by Vám služba nevyhovovala, není problém se po vyzkoušení odhlásit.

 


© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík