Základní škola

Aktuální informace

Sběr papíru

12. 9.
2021

21. 9. 2021 se koná sběr papíru. Letos ve dvoře školy, vjezd z Velvarské ulice Od 7 do 8 hod., od 12 do 17 hodin. Prosíme o důkladné svázání balíčků. Kontejner bude přistaven až druhý den. Je to z důvodu ušetření financí. Výkupní cena se letos neustále mění. Prosíme o balíčky novin, knihy musí být odděleny od tvrdých desek, kartony minimálně, jsou lehké a zabírají spoustu místa. Musíme zaplnit objem kontejneru na 80%. Děkujeme za pochopení.

 

Logická olympiáda

9. 9.
2021

Logická olympiáda 2021 – informace pro školy

Vážená paní, vážený pane, rádi bychom pozvali Vás a hlavně žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. V roce 2021 proběhne již 14. ročník této soutěže. Do soutěže se v roce 2020 zaregistrovalo 63 770 soutěžících z 3 143 škol z celé České republiky.

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži je mimo jiné dalším ze způsobů, jak rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh. Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:

Kategorie MŠ: děti předškolního věku Kategorie A1: žáci prvního ročníku základních škol (1. třída)

Kategorie A2: žáci druhého ročníku základních škol (2. třída) Kategorie A: žáci 1. stupně základních škol (3.–5. třída)

Kategorie B: žáci 2. stupně základních škol (6.–9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií)

Kategorie C: studenti všech druhů středních škol v denním studiu, v případě víceletých gymnázií poslední 4 ročníky studia. Maximální věk studenta je omezen na 20 let.

KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým emailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících i učitelů probíhá od 1. září do 30. září 2021. Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže. Uživatelský profil učitelům umožňuje přehled o přihlášených studentech i o jejich výsledcích v soutěži. Logická olympiáda probíhá pro kategorie A, B a C ve třech kolech.

Pro kategorii MŠ, A1 a A2 probíhá soutěž jednokolově (základní kolo online) a výstupem bude informace o umístění/pořadí. Základní kolo bude opět online – soutěžící se mohou připojit ve škole, doma, v knihovnách, zkrátka kdekoliv, kde je připojení k internetu.

Základní kolo pro

kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2021,

kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne vednech 8. - 14. října 2021

 kategorii C – studenti SŠ proběhne ve dnech 15. – 21. října 2021

kategorii MŠ – děti předškolního věku proběhne ve dnech 22. – 28. října 2021

kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2021

Krajská kola se uskuteční v pátek 5. listopadu 2021, a to prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 29. listopadu 2021 v Míčovně Pražského hradu. Dlouholetými generálními partnery soutěže jsou

OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. a Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION. Mediálními partnery soutěže jsou Novinky.cz a Právo. OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s. r. o. | Otevřená brána budoucnosti Jedno z nejlépe hodnocených osmiletých gymnázií v Česku, na kterém studují děti z dětských domovů, pěstounských rodin nebo z finančně znevýhodněných rodin společně s těmi, kterým školné platí rodiče. Je to díky Nadaci The Kellner Family Foundation. Ta poskytla stipendium již 357 gymnazistům. Na Open Gate učíme tak, jak bychom se sami chtěli učit: interaktivně, v malém kolektivu, s důrazem na jazyky a osobní talent studentů. Studenti si mohou vybrat, zda Open Gate zakončí absolvováním celosvětově uznávané maturitní zkoušky International Bacalaureate (IB) a českou maturitní zkouškou. Nebo si zvolí jednu z těchto zkoušek. Více informací na www.opengate.cz.

Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION | Rodinnou nadaci založili manželé Renáta a Petr Kellnerovi s vizí měnit společnost prostřednictvím kvalitního vzdělávání. Nadace podporuje především dlouhodobé vzdělávací projekty pro žáky základních škol a jejich učitele, středoškoláky i vysokoškoláky. Díky sociálním stipendiím od nadace mohou na Open Gate studovat i mladí lidé, kteří k tomu mají odhodlání a vědomosti, ale nedovolila by jim to jejich sociální situace. Na jejich plnou nebo částečnou podporu šla i letos největší část darů nadace. Dále nadace udílí granty absolventům českých středních škol, aby mohli pokračovat ve vzdělávání v bakalářských programech na zahraničních vysokých školách. Stará se o to, aby se mladé naděje české vědy, umělci nebo třeba ekonomové a lékaři, mohli během náročného, a hlavně nákladného studia v cizině soustředit na školu a vybraný obor. Školné nebo výdaje na bydlení jim pomůže zaplatit nadace. Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám. Od roku 2010 financuje projekt Pomáháme školám k úspěchu. Učitelé i vedení škol se díky tomu seznamují s novými metodami, zlepšují své profesní dovednosti – zkrátka učí lépe. Ohlas ze strany škol a učitelů je obrovský. A pro nadaci je tenhle projekt tak důležitý, že sem směřuje druhou největší část z ročních darů. Více informací na www.kellnerfoundation.cz. Více informací o soutěži naleznete na www.logickaolympiada.cz. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím na nás obraťte na e-mail info@logickaolympiada.cz, velmi rádi je zodpovíme. Těšíme se na naši spolupráci a přejeme Vašim žákům v soutěži mnoho úspěchů. S pozdravem Mensa ČR, tým Logické olympiády info@logickaolympiada.cz, 277 000 28