ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Projekty a granty školy

Projekt Extra třída: Učebna v přírodě, relaxační učebna

Zdroj projektu: Nadační fond Tesco

Celková částka: 31 500,00 Kč

Datum realizace:  12. 2015 - 6. 2016

Cíl projektu:

Oprava a úprava učebny v přírodě- pocitové stezky, doplnění interaktivních prvků do tohoto prostoru.

Obsah projektu:

Naše škola leží v okrajové části města, která má blízko k lesu a CEV Kladno - Čabárna. V tomto ekologickém středisku pořádají různé programy, které navštěvuje mnoho lidí. Vzhledem k tomu, že naše škola leží tzv. " na trase", využití naší učebny v přírodě s pocitovou stezkou je pro kolektivy možné.

S CEV úzce spolupracujeme.

Protože učebna v přírodě je v posledních letech poměrně hojně využívaná, už si zaslouží obnovu. A právě na ní jsou určené prostředky z projektu. Chtěli bychom tu do budoucna pořádat besedy, setkání, pořady s ekologickou tématikou, protože ekologie je významnou součástí našeho školního vzdělávacího programu.

Učebna v přírodě je i v současné době otevřena veřejnosti, pořádáme tu různé akce a setkání. S projektem její využití rozhodně nekončí a v našich aktivitách budeme pokračovat i nadále.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: zaměstnanci školy, žáci školy, veřejnost

 

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OPVK

Celková částka: 20 176 818,64 Kč

Datum realizace: 27. 11. 2014 - 31. 7. 2015

Cíl projektu:

 1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
 2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
 3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
 4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
 5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Obsah projektu:

Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Materiální zabezpečení:

Tablety

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, lektoři IDV

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Rozvoj polytechnického vzdělávání učitelů mateřských škol v Kladně

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OPVK

Celková částka: 3 705 782,92 Kč

Datum realizace: 1. 6. 2014 - 31. 7. 2015

Cíl projektu:

Posílit úroveň polytechnického vzdělávání u učitelek mateřských škol Kladenska, prostřednictvím využívání moderních metod výuky techniky a přírodovědně zaměřených kurzů DVPP.

Obsah projektu:

V dnešní době děti ztrácí manuální zručnost a mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti. Rozhodli jsme se zlepšit tuto situaci a nejlépe již od malých dětí, tedy v MŠ.

Pro učitelky mateřských škol Kladenska vytvoříme výukové materiály, praktická cvičení, experimenty a další aktivity, které využijí pro práci s dětmi.

Kurzy DVPP jsou rozděleny do těchto témat:

 1. Děti objevují svět
 2. Projektová výuka v technické výchově
 3. Stavebnice a jejich využití
 4. Interaktivní tabule v polytechnické výchově
 5. Robotika v MŠ
 6. Keramika v MŠ
 7. Výtvarné práce
 8. Kreativní činnosti

Materiální zabezpečení:

Sady výukových materiálů a pracovních listů, výukové pomůcky, stavebnice, roboti, interaktivní tabule.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci mateřské školy

Cílová skupina: učitelky mateřských škol Kladenska, respektive děti v MŠ

Počet podpořených žáků: učitelky kladenských MŠ

EU peníze školám

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OPVK

Celková částka: 1 011 005,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2011 - 28. 2. 2014

Logo projektu

Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a to především díky použití moderních vyučovacích pomůcek a moderních metod vyučování.

Obsah projektu: Tvorba inovativních digitálních učebních materiálů (DUMŮ)

Materiální zabezpečení: nákup moderních pomůcek - např. notebooky, PC, software, přírodovědné měřící přístroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Počet podpořených žáků: 420 žáků

Naše škola jako jedna z prvních uspěla v podání projektu "EU peníze školám".

Veškeré výstupy a výukové materiály z tohoto projektu jsou pedagogům i veřejnosti volně přístupné. V případě zájmu kontaktujte vedení školy, které Vám výukové materiály zdarma poskytne.© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík