ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře pro školní rok 2017/2018

PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU (JPZ)

 • zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí předpis – vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

OBECNÉ INFORMACE K JPZ

 • Přijímací zkouška se skládá z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) u oborů s maturitní zkouškou, pokud nejde o obor vzdělání s talentovou zkouškou (vyjma oboru Gymnázium se sportovní přípravou), a případně ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne. 
 • Jednotná přijímací zkouška je centrální a zajišťuje ji Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Jednotná přijímací zkouška se připravuje zvlášť pro uchazeče o šestiletá gymnázia, zvlášť pro osmiletá gymnázia, zvlášť pro čtyřleté a ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou.
 • 1. kolo přijímací zkoušky – 2 termíny, tj. uchazeč (žák) si může podat přihlášku na 2 školy, na každé z nich koná zkoušku v jednom z termínů.
 • Pokud se žák z vážných důvodů omluví z řádného termínu, může konat zkoušku v náhradním termínu.
 • Zkouška se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z didaktického testu z matematiky.
 • Výsledek – počet bodů z češtiny, počet bodů z matematiky z termínu, kdy žák dosáhl vyššího počtu bodů (např. z matematiky dosáhl více bodů v 1. termínu, v češtině ve 2. termínu). 
 • JPZ se podílí na celkovém výsledku žáka minimálně 60 % (u GSP 40%), až 40% (u GSP 60%) - vlastní kritéria dané školy (vysvědčení, olympiády a soutěže, testy stanovené ředitelem příslušné SŠ).

OBSAH JPZ

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a je vymezen v dokumentech:

 •  Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – český jazyk a literatura,
 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – matematika.

(K dispozici na www.cermat.cz)

FORMA JPZ

Český jazyk a literatura: 

 • didaktický test;
 • 60 minut na řešení;
 • otevřené i uzavřené úlohy; 
 • povolené pomůcky: -----.

Matematika: 

 • didaktický test; 
 • 70 minut na řešení;
 • otevřené i uzavřené úlohy;
 • povolené pomůcky:----.

HARMONOGRAM JPZ 2018 © ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík