Školská rada

Školská rada byla na škole zřízena podle paragrafu 167 a 168 školského zákona.

Jmenný seznam členů pro funkční období r. 2021-2024

Zástupci zřizovatele

  • Ing. Petr Smetana
  • Ing. Věra Kučerová

Zástupci pedagogických pracovníků školy

  • Mgr. Zdeněk Kleisner
  • Mgr. Jana Géringová

Zákonní zástupci nezletilých žáků

  • Bc. Ludmila Leontýna Babuková
  • Růžena Kiliášová

Činnost školské rady