Školská rada

Školská rada byla na škole zřízena podle paragrafu 167 a 168 školského zákona.

Rada je šestičlenná, její předsedou je Mgr. Zdeněk Kleisner, místopředsedou Mgr. Jana Géringová.

Jmenný seznam členů pro funkční období r. 2018-2020

Zástupci zřizovatele

  • Jan Dvořák
  • Zdena Zelená

Zástupci pedagogických pracovníků školy

  • Mgr. Zdeněk Kleisner
  • Mgr. Jana Géringová

Zákonní zástupci nezletilých žáků

  • Bc. Ludmila Leontýna Babuková
  • Ivana Karasová

Činnost školské rady