Výsledky voleb do školské rady pro období 2018 - 2020

Oznamujeme výsledky voleb do školské rady pro období 1.1.2018 - 31.12.2020:

  • voliči odevzdali 102 platných volebních lístků pro volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
  • členy školské rady z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků se stávají Bc. Ludmila Leontýna Babuková a Ivana Karasová 
  • členy školské rady z řad  pedagogických zaměstnanců se stávají Mgr. Zdeněk Kleisner a Mgr. Jana Géringová
  • členy školské rady za zřizovatele se stávají Jiří Klesnil a Miloslav Šusta

Dne 16. 4. 2019 proběhly dodatečné volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků s platností od 1. 7. 2019.