Školní klub, kroužky

Přihlášky si můžete také vyzvednout u svého třídního učitele, vyplněné je prosím přineste do  třídnímu učiteli. Zahájení kroužků je  a ukončení . Po naplnění kroužku (otevření) obdržíte informace o platbě. Ceny jednotlivých kroužků jsou uvedeny v tabulce.

Platba kroužků

Žádáme rodiče o úhradu kroužků školního klubu převodem na účet č. 388 152 309/0800, variabilní symbol 222

Do poznámky uveďte: kroužky, jméno a příjmení dítěte.

Seznam kroužků

Zatím nebyl vložen žádný kroužek.