Žákovská rada

Žákovská rada je složena ze zástupců žáků ze IV. až  IX. třídy. (vždy dva zástupci od IV.-IX. třídy), kteří se schází 1x měsíčně a společně s vedením školy řeší problémy žáků, jejich připomínky k chodu školy a podává návrhy na zlepšení.