Učitelský sbor, konzultační hodiny

Vedení školy

Mgr. Jaroslava Kasáková -  ředitelka školy

 • e-mail
 • NPU I. a II. stupeň
 • II.třída - Prvouka, Výtvarná výchova

Mgr. Zdeněk Kleisner - zástupce ředitelky školy

 • e-mail
 • VI.třída - Praktické činnosti
 • VII.třída - Praktické činnosti
 • VIII.třída - Praktické činnosti, Výchova k občanství
 • IX.třída - Praktické činnostiVýchova k občanství, Informační a komunikační technologie
 • ICT správce a koordinátor ICT
 • Výchovný poradce

Konzultační hodiny

Jméno Den Čas

Mgr. Kasáková Jaroslava – ředitelka školy

čtvrtek 14:00 - 16:30

Mgr. Kleisner Zdeněk – zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

úterý, čtvrtek 15:20 - 16:30
Brabcová Zdeňka M.A. pondělí 7:00 - 7:45
Mgr. Géringová Jana úterý 14:30 - 15:00
Mgr. Chabičovská Hedvika čtvrtek 15:20 - 16:00
Lisá Dominika úterý 7:00 - 7:35
Loudová Šárka středa 13:15 - 14:15
Mgr. Opatrná Daniela čtvrtek 14:45 - 15:10
PhDr. Peturová Nábělková Danuše středa 13:30 - 14:00
Plechatý Tomáš úterý 15:30 - 17:00
Mgr. Poláčková Radka úterý 14:00 - 15:00
Slánská Milana středa 13:45 - 14:15
Mgr. Šefflová Alena čtvrtek 14:30 - 15:00
Mgr. Švejcarová Věnceslava úterý 14:00 - 15:00
Bc. Zborková Lenka úterý 13:30 - 14:00
V letošním školním roce škola upřednostňuje mailovou nebo telefonickou komunikaci s vyučujícími. Osobní setkání v konzultačních hodinách bude probíhat vždy po předchozí telefonické domluvě.

vedení školy: 312 273 353

sborovna:  606 079 759

1. stupeň

Mgr. Daniela Opatrná  - tř. uč. I. třídy

 • e-mail
 • I.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Praktické činnosti
 • VII. třída - Tělesná výchova - dívky

Dominika Lisá - tř. uč. II. třídy

 • e-mail
 • II.třída - Český jazyk, Matematika

Šárka Loudová  - tř. uč. III. třídy

 • e-mail
 • II.třída - Praktické činnosti
 • III.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Praktické činnosti, Tělesná výchova, Hudební výchova

Lenka Zborková - tř. uč. IV. třídy

 • e-mail
 • IV.třída -Anglický jazyk, Přírodověda, Praktické činnosti, Tělesná výchova
 • VI.třída -  Anglický jazyk
 • VII.třída - Anglický jazyk
 • VIII.třída - Anglický jazyk
 • IX.třída - Anglický jazyk

Mgr. Věnceslava Švejcarová - tř. uč. V. třídy

 • e-mail
 • V.třída - Matematika, Přírodověda, Praktické činnosti
 • VII.třída - Výchova k občanství
 • IX.třída - Fyzika

Zdeňka Brabcová M.A.

 • e-mail
 • III.,V.,VI. a VII.třída - Anglický jazyk

Mgr. Radka Poláčkováka

 • e-mail
 • IV. a V.třída - Český jazyk

Jitka Zachová

 • email
 • II.třída - Hudební výchova

2. stupeň

Mgr. Jana Géringová - tř. uč. VI.třídy 

 • e-mail
 • VI.třída - Přírodopis, Zeměpis
 • VII.třída - Ruský jazyk, Výchova ke zdraví, Přírodpis, Zeměpis
 • VIII.třída - Přírodopis, Zeměpis, Ruský jazyk, Výchova ke zdraví
 • IX.třída - Zeměpis, Výchova ke zdraví, Ruský jazyk, Přírodopis
 • Koordinátor ŠVP

Tomáš Plechatý - tř.uč. VII. třídy

 • e-mail
 • II.třída - Tělesná výchova
 • IV.třída - Matematika
 • V.třída - Informační a komunikační technologie a Tělesná výchova
 • VI.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VIII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • IX.třída - Tělesná výchova - chlapci

Mgr. Hedvika Chabičovská - tř.uč. VIII. třídy

 • e-mail
 • IV.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • V.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • VI.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VIII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • IX.třída - Dějepis, Výtvarná výchova

Mgr. Alena Šefflova  - tř. uč. IX. třídy

 • e-mail
 • VI.třída - Matematika
 • VII.třída - Matematika
 • VIII.třída - Matematika, Chemie, Tělesná výchova - dívky
 • IX.třída - Matematika, Chemie, Tělesná výchova - dívky

PhDr. Danuše Nábělková Peturová 

 • e-mail
 • IX.třída - Český jazyk a literatura

Milana Slánská

 • IV.,V.,VII.,VIII.,IX. třída - Hudební výchova
 • VI.třída - Hudební výchova, Tělesná výchova - dívky

Školní družina a školní klub

Jitka Zachová

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Mgr. Adéla Urminská (Jochová)

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Žaneta Viktorová

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Asistent pedagoga

Irena Svobodová

Veronika Gütlová

Miloslava Farkašová