Učitelský sbor, konzultační hodiny

Vedení školy

Mgr. Jaroslava Kasáková -  ředitelka školy

Mgr. Zdeněk Kleisner - zástupce ředitelky školy

 • e-mail
 • VI.třída - Praktické činnosti
 • VII.třída - Praktické činnosti
 • VIII.třída - Praktické činnosti, Dějepis
 • IX.třída - Praktické činnosti
 • ICT správce a koordinátor ICT
 • Výchovný poradce

Konzultační hodiny

Jméno Den Čas

Mgr. Kasáková Jaroslava – ředitelka školy

úterý 14:30 - 15:30

Mgr. Kleisner Zdeněk – zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

úterý, čtvrtek 15:20 - 16:30
Borecká Karolína čtvrtek 15:20 - 16:00
Čermáková Renáta středa 15:30 - 16:00
Mgr. Géringová Jana úterý 15:20 - 16:00
Mgr. Lisá Dominika pátek 12:15 - 13:15
Loudová Šárka středa 12:40 - 13:40
Mgr. Navrátilová Šárka úterý 14:35 - 15:20
Mgr. Opatrná Daniela středa 14:30 - 15:10
Mgr. Pečeňáková Lucie úterý 12:45 - 13:30
Mgr. Perscheová Slávka středa 12:50 - 13:30
Mgr. Šefflová Alena úterý 12:40 - 13:20
Mgr. Švejcarová Věnceslava středa 13:30 - 14:30
Vargová Jessica úterý 12:40 - 13:30
Bc. Zborková Lenka čtvrtek 11:50 - 12:50
Konzultační hodiny probíhají vždy po předchozí domluvě.

vedení školy: 312 273 353

sborovna:  606 079 759

1. stupeň

Mgr. Daniela Opatrná  - tř. uč. I. třídy

 • e-mail
 • I.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Praktické činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova
 • VI.třída - Tělesná výchova - dívky
 • VII.třída - Tělesná výchova - dívky

Mgr. Dominika Lisá - tř. uč. II. třídy

 • e-mail
 • II.třída - Český jazyk, Matematika, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Praktické činnosti
 • VIII.třída - Tělesná výchova - dívky
 • IX.třída - Tělesná výchova - dívky

Šárka Loudová - tř. uč. III. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Praktické činnosti, Výtvarná výchova
 • II.třída - Prvouka
 • V.třída - Výtvarná výchova

Mgr. Šárka Navrátilová - tř. uč. IV. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Hudební výchova
 • IV.třída - Český jazyk, Matematika, Hudební výchova, Výtvarná výchova, 
 • V.třída - Hudební výchova
 • VI.třída - Hudební výchova
 • VII.třída - Hudební výchova
 • VIII.třída - Hudební výchova
 • IX.třída - Hudební výchova

Bc. Lenka Zborková - tř. uč. V. třídy

 • e-mail
 • IV.třída - Anglický jazyk
 • V.třída - Anglický jazyk, Přírodověda, Vlastivěda
 • VII.třída - Dějepis
 • VIII.třída - Anglický jazyk
 • IX.třída - Anglický jazyk, Španělský jazyk, Dějepis

2. stupeň

Mgr. Slávka Perscheová - tř.uč. VI. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Anglický jazyk
 • V.třída - Český jazyk
 • VI.třída - Anglický jazyk, Dějepis, Informační a komunikační technologie
 • VII.třída - Anglický jazyk
 • IX.třída - Anglický jazyk

Mgr. Lucie Pečeňáková - tř. uč. VII.třídy 

 • e-mail
 • VI.třída - Český jazyk a literatura
 • VII.třída - Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví
 • VIII.třída - Český jazyk a literatura, Výchova k občanství 
 • IX.třída - Český jazyk a literatura, Výchova k občanství

Mgr. Alena Šefflova  - tř. uč. VIII. třídy

 • e-mail
 • VI.třída - Matematika
 • VII.třída - Matematika
 • VIII.třída - Matematika, Chemie
 • IX.třída - Matematika, Chemie

Mgr. Jana Géringová - tř. uč. IX.třídy 

 • e-mail
 • VI.třída - Přírodopis, Zeměpis
 • VII.třída - Ruský jazyk, Přírodpis, Zeměpis
 • VIII.třída - Přírodopis, Zeměpis, Ruský jazyk, Výchova ke zdraví
 • IX.třída - Zeměpis, Ruský jazyk, Přírodopis, Výchova ke zdraví
 • Koordinátor ŠVP

Karolína Borecká

 • e-mail
 • VI.třída - Výtvarná výchova
 • VIII.třída - Výtvarná výchova
 • IX.třída - Výtvarná výchova

Irena Svobodová

 • e-mail
 • IV.třída - Praktické činnosti
 • V.třída - Praktické činnosti

Renáta Čermáková

 • e-mail
 • III.třída - Anglický jazyk
 • IV.třída - Přírodověda, Vlastivěda

Mgr. Věnceslava Švejcarová

 • e-mail
 • VI.třída - Fyzika, Výchova k občanství
 • VII.třída - Fyzika
 • VIII.třída - Fyzika
 • IX.třída - Fyzika

Jessica Vargová

 • e-mail
 • III.třída - Tělesná výchova
 • IV.třída - Tělesná výchova, Informační a komunikační technologie
 • V.třída - Matematika, Informační a komunikační technologie, Matematika
 • VI.třída - Tělesná výchova - chlapci
 • VII.třída - Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci, Výtvarná výchova
 • VIII.třída - Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • IX.třída - Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci

Školní družina a školní klub

Jitka Zachová

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Renáta Čermáková

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Veronika Gütlová

 • e-mail
 • vychovatelka školní družiny

Asistent pedagoga

Irena Svobodová

Veronika Gütlová

Tereza Brabcová

Adéla Rogulová

Karolína Borecká

Gabriela Kosová