Učitelský sbor, konzultační hodiny

Vedení školy

Mgr. Jaroslava Kasáková -  ředitelka školy

 • e-mail
 • NPU I. a II. stupeň
 • V.třída - Praktické činnosti
 • V.třída - Přírodověda

Mgr. Zdeněk Kleisner - zástupce ředitelky školy

 • e-mail
 • VI.třída - Praktické činnosti
 • VII.třída - Praktické činnosti, Výchova k občanství
 • VIII.třída - Praktické činnosti
 • IX.třída - Praktické činnosti, Informační a komunikační technologie
 • ICT správce a koordinátor ICT
 • Výchovný poradce

Konzultační hodiny

Jméno Den Čas

Mgr. Kasáková Jaroslava – ředitelka školy

úterý 14:30 - 15:30

Mgr. Kleisner Zdeněk – zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

úterý, středa 15:20 - 16:30
Mgr. Géringová Jana úterý 14:00 - 14:30
Mgr. Chabičovská Hedvika čtvrtek 13:40 - 14:25
Lisá Dominika pondělí 13:00 - 13:45
Loudová Šárka úterý 12:00 - 13:00
Mgr. Navrátilová Šárka čtvrtek 14:30 - 15:00
Mgr. Opatrná Daniela středa 14:30 - 15:15
Mgr. Pečeňáková Lucie úterý 12:45 - 13:30
Plechatý Tomáš úterý 14:45 - 15:30
Mgr. Poláčková Radka čtvrtek 11:50 - 12:55
Mgr. Šefflová Alena pondělí 13:30 - 14:00
Mgr. Švejcarová Věnceslava čtvrtek 13:30 - 14:15
Bc. Zborková Lenka pátek 11:50 - 12:35
Mgr. Urminská Adéla pondělí 15:30 - 16:30
V letošním školním roce škola upřednostňuje mailovou nebo telefonickou komunikaci s vyučujícími. Osobní setkání v konzultačních hodinách bude probíhat vždy po předchozí telefonické domluvě.

vedení školy: 312 273 353

sborovna:  606 079 759

1. stupeň

Dominika Lisá  - tř. uč. I. třídy

 • e-mail
 • I.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Praktické činnosti, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova
 • VIII.třída - Tělesná výchova - dívky
 • IX.třída - Tělesná výchova - dívky

Šárka Loudová - tř. uč. II. třídy

 • e-mail
 • II.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Praktické činnosti

Mgr. Daniela Opatrná - tř. uč. III. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Tělesná výchova, Praktické činnosti, Výtvarná výchova
 • VI.třída - Tělesná výchova - dívky
 • VII.třída - Tělesná výchova - dívky

Bc. Lenka Zborková - tř. uč. IV. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Anglický jazyk
 • IV.třída - Anglický jazyk, Přírodověda, Praktické činnosti
 • VI.třída - Anglický jazyk
 • VII.třída - Anglický jazyk
 • VIII.třída - Anglický jazyk
 • IX.třída - Anglický jazyk

Mgr. Radka Poláčková - tř. uč. V. třídy

 • e-mail
 • V.třída - Český jazyk, Anglický jazyk
 • VIII.třída - Anglický jazyk, Španělský jazyk
 • IX.třída - Anglický jazyk

2. stupeň

Mgr. Hedvika Chabičovská - tř.uč. VI. třídy

 • e-mail
 • IV.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • V.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • VI.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VIII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • IX.třída - Dějepis, Výtvarná výchova

Mgr. Alena Šefflova  - tř. uč. VII. třídy

 • e-mail
 • VI.třída - Matematika
 • VII.třída - Matematika
 • VIII.třída - Matematika, Chemie
 • IX.třída - Matematika, Chemie

Mgr. Jana Géringová - tř. uč. VIII.třídy 

 • e-mail
 • VI.třída - Přírodopis, Zeměpis
 • VII.třída - Ruský jazyk, Výchova ke zdraví, Přírodpis, Zeměpis
 • VIII.třída - Přírodopis, Zeměpis, Ruský jazyk, Výchova ke zdraví
 • IX.třída - Zeměpis, Ruský jazyk, Přírodopis
 • Koordinátor ŠVP

Mgr. Lucie Pečeňáková - tř. uč. IX.třídy 

 • e-mail
 • VI.třída - Český jazyk a literatura, Výchova k občanství
 • VII.třída - Český jazyk a literatura
 • VIII.třída - Český jazyk a literatura, Výchova k občanství
 • IX.třída - Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví

Tomáš Plechatý

 • e-mail
 • IV.třída - Tělesná výchova
 • V.třída - Matematika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova
 • VI.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VIII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • IX.třída - Tělesná výchova - chlapci

Mgr. Šárka Navrátilová

 • e-mail
 • III.třída - Hudební výchova
 • IV.třída - Hudební výchova
 • V.třída - Hudební výchova
 • VI.třída - Hudební výchova
 • VII.třída - Hudební výchova
 • VIII.třída - Hudební výchova
 • IX.třída - Hudební výchova

Mgr. Věnceslava Švejcarová

 • e-mail
 • IV.třída - Matematika
 • IX.třída - Fyzika

Mgr. Adéla Urminská (Jochová)

 • email
 • IV.třída - Český jazyk a literatura
 • V.třída - Praktické činnosti

Jitka Zachová

 • email
 • V.třída - Přírodověda

Školní družina a školní klub

Jitka Zachová

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Mgr. Adéla Urminská (Jochová)

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Asistent pedagoga

Irena Svobodová

Veronika Gütlová

Tereza Brabcová

Adéla Rogulová