ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Učitelský sbor, konzultační hodiny

Vedení školy

Mgr. Jaroslava Kasáková -  ředitelka školy

 • e-mail
 • NPU I. a II. stupeň
 • IV.třída - Český jazyk a literatura

Mgr. Zdeněk Kleisner - zástupce ředitelky školy

 • e-mail
 • VI.třída - Praktické činnosti
 • VII.třída - Praktické činnosti
 • VIII.třída - Praktické činnosti, Výchova k občanství
 • IX.třída - Praktické činnostiVýchova k občanství, Informační a komunikační technologie
 • ICT správce a koordinátor ICT
 • Výchovný poradce

Konzultační hodiny

Jméno Den Čas

Mgr. Kasáková Jaroslava – ředitelka školy

čtvrtek 14:00 - 16:30

Mgr. Kleisner Zdeněk – zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

středa,čtvrtek 15:20 - 16:30
Brabcová Zdeňka M.A. úterý 13:40 - 14:25
Mgr. Géringová Jana úterý 15:20 - 16:00
Mgr. Chabičovská Hedvika úterý 15:20 - 16:00
Mgr. Illová Jiřina úterý 13:30 - 14:30
Loudová Šárka úterý 12:30 - 13:30
Mgr. Opatrná Daniela středa 14:30 - 15:00
PhDr. Peturová Nábělková Danuše středa 15:00 - 16:00
Plechatý Tomáš úterý 15:20 - 16:00
Slánská Milana středa 15:00 - 16:00
Mgr. Šefflová Alena úterý 15:00 - 16:00
Mgr. Šuláková Petra úterý 13:30 - 14:15
Mgr. Švejcarová Věnceslava čtvrtek 14:00 - 15:00
Zborková Lenka úterý 7:00 - 7:30
Vždy po předchozí telefonické domluvě

vedení školy: 312 273 353

sborovna:  606 079 759

1. stupeň

Mgr. Petra Šuláková - tř. uč. I. třídy

 • e-mail
 • I.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Praktické činnosti, Tělesná výchova, Hudební výchova

Šárka Loudová  - tř. uč. II. třídy

 • e-mail
 • II.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Praktické činnosti, Tělesná výchova, Hudební výchova

Mgr. Daniela Opatrná  - tř. uč. III. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Praktické činnosti
 • VI.třída - Praktické činnosti, Tělesná výchova - dívky
 • VII., VIII., IX.třída - Tělesná výchova - dívky

Mgr. Věnceslava Švejcarová - tř. uč. IV. třídy

 • e-mail
 • IV.třída - Matematika, Přírodověda, Praktické činnosti
 • VII.třída - Výchova k občanství
 • IX.třída - Fyzika

Lenka Zborková - tř. uč. V. třídy

 • e-mail
 • V.třída -Anglický jazyk, Přírodověda, Praktické činnosti, Tělesná výchova
 • VI.třída -  Anglický jazyk
 • VII.třída - Anglický jazyk
 • VIII.třída - Anglický jazyk
 • IX.třída - Anglický jazyk

Zdeňka Brabcová M.A.

 • e-mail
 • III.,IV.,V., a VI. třída - Anglický jazyk

2. stupeň

Tomáš Plechatý - tř.uč. VI. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Tělesná výchova
 • IV.třída - Tělesná výchova
 • V.třída - Matematika, Informační a komunikační technologie
 • VI.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VIII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • IX.třída - Tělesná výchova - chlapci

Mgr. Hedvika Chabičovská - tř.uč. VII. třídy

 • e-mail
 • IV.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • V.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • VI.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VIII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • IX.třída - Dějepis, Výtvarná výchova

Mgr. Alena Šefflova  - tř. uč. VIII. třídy

 • e-mail
 • VI.třída - Matematika
 • VII.třída - Matematika
 • VIII.třída - Matematika, Chemie
 • IX.třída - Matematika, Chemie

Mgr. Jana Géringová - tř. uč. IX.třídy 

 • e-mail
 • VI.třída - Přírodopis, Zeměpis
 • VII.třída - Ruský jazyk, Výchova ke zdraví, Přírodpis, Zeměpis
 • VIII.třída - Přírodopis, Zeměpis, Ruský jazyk, Výchova ke zdraví
 • IX.třída - Zeměpis, Výchova ke zdraví, Ruský jazyk, Přírodopis, Hudební výchova
 • Koordinátor ŠVP

PhDr. Danuše Nábělková Peturová 

 • e-mail
 • VIII.třída - Český jazyk a literatura
 • IX.třída - Český jazyk a literatura

Mgr. Jiřina Illová 

 • e-mail
 • V.třída - Český jazyk a literatura
 • VI.třída - Český jazyk a literatura, Výchova k občanství
 • VII.třída - Český jazyk a literatura

Milana Slánská

 • III., IV., V., VI., VII., VIII.třída - Hudební výchova

Školní družina a školní klub

Jitka Zachová

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Mgr. Adéla Urminská (Jochová)

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Miloslava Farkašová

Asistent pedagoga

Irena Svobodová

Petra Kločkova

Miloslava Farkašová© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík