Učitelský sbor, konzultační hodiny

Vedení školy

Mgr. Jaroslava Kasáková -  ředitelka školy

 • e-mail
 • NPU I. a II. stupeň
 • II.třída - Výtvarná výchova
 • IV.třída - Přírodověda
 • VIII.třída - Výchovak občanství

Mgr. Zdeněk Kleisner - zástupce ředitelky školy

 • e-mail
 • VI.třída - Praktické činnosti
 • VII.třída - Praktické činnosti, Výchova k občanství
 • VIII.třída - Praktické činnosti
 • IX.třída - Praktické činnostiVýchova k občanství, Informační a komunikační technologie
 • ICT správce a koordinátor ICT
 • Výchovný poradce

Konzultační hodiny

Jméno Den Čas

Mgr. Kasáková Jaroslava – ředitelka školy

čtvrtek 14:00 - 16:30

Mgr. Kleisner Zdeněk – zástupce ředitelky školy, výchovný poradce

úterý, čtvrtek 15:20 - 16:30
Mgr. Géringová Jana úterý 15:30 - 16:00
Mgr. Chabičovská Hedvika čtvrtek

13:50 - 14:20

15:30 - 16:00

Lisá Dominika úterý 7:15 - 7:40
Loudová Šárka středa 12:30 - 13:00
Mgr. Opatrná Daniela úterý 15:00 - 15:30
Mgr. Pečeňáková Lucie pondělí - sudý týden 12:50 - 13:30
Plechatý Tomáš středa 14:45 - 15:20
Mgr. Poláčková Radka pondělí 7:15 - 7:40
Slánská Milana čtvrtek 14:00 - 14:30
Mgr. Šefflová Alena pondělí 14:00
Mgr. Švejcarová Věnceslava čtvrtek 14:00 - 14:30
Bc. Zborková Lenka pátek 7:15 - 7:40
V letošním školním roce škola upřednostňuje mailovou nebo telefonickou komunikaci s vyučujícími. Osobní setkání v konzultačních hodinách bude probíhat vždy po předchozí telefonické domluvě.

vedení školy: 312 273 353

sborovna:  606 079 759

1. stupeň

Šárka Loudová - tř. uč. I. třídy

 • e-mail
 • I.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Výtvarná výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova, Praktické činnosti
 • III.třída - Výtvarná výchova
 • IV.třída - Praktické činnosti

Mgr. Daniela Opatrná - tř. uč. II. třídy

 • e-mail
 • II.třída - Český jazyk, Matematika, Prvouka, Tělesná výchova, Praktické činnosti
 • VI.třída - Tělesná výchova - dívky
 • VII.třída - Tělesná výchova - dívky

Dominika Lisá  - tř. uč. III. třídy

 • e-mail
 • III.třída - Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka, Praktické činnosti
 • VIII.třída - Tělesná výchova - dívky
 • IX.třída - Tělesná výchova - dívky

Mgr. Radka Poláčková - tř. uč. IV. třídy

 • e-mail
 • IV.třída - Český jazyk, Anglický jazyk
 • VII.třída - Anglický jazyk
 • VII.třída - Španělský jazyk
 • VIII.třída - Anglický jazyk

Bc. Lenka Zborková - tř. uč. V. třídy

 • e-mail
 • V.třída - Anglický jazyk, Přírodověda, Praktické činnosti, Tělesná výchova
 • VI.třída - Anglický jazyk
 • VII.třída - Anglický jazyk
 • VIII.třída - Anglický jazyk
 • IX.třída - Anglický jazyk

2. stupeň

Mgr. Alena Šefflova  - tř. uč. VI. třídy

 • e-mail
 • VI.třída - Matematika
 • VII.třída - Matematika
 • VIII.třída - Matematika, Chemie
 • IX.třída - Matematika, Chemie

Mgr. Jana Géringová - tř. uč. VII.třídy 

 • e-mail
 • VI.třída - Přírodopis, Zeměpis
 • VII.třída - Ruský jazyk, Výchova ke zdraví, Přírodpis, Zeměpis
 • VIII.třída - Přírodopis, Zeměpis, Ruský jazyk, Výchova ke zdraví
 • IX.třída - Zeměpis, Výchova ke zdraví, Ruský jazyk, Přírodopis
 • Koordinátor ŠVP

Mgr. Lucie Pečeňáková - tř. uč. VIII.třídy 

 • e-mail
 • V.třída - Český jazyk a literatura
 • VI.třída - Český jazyk a literatura
 • VII.třída - Český jazyk a literatura
 • VIII.třída - Český jazyk a literatura
 • IX.třída - Český jazyk a literatura

Mgr. Hedvika Chabičovská - tř.uč. IX. třídy

 • e-mail
 • IV.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • V.třída - Vlastivěda, Výtvarná výchova
 • VI.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • VIII.třída - Dějepis, Výtvarná výchova
 • IX.třída - Dějepis, Výtvarná výchova

Tomáš Plechatý

 • e-mail
 • III.třída - Tělesná výchova
 • IV.třída - Matematika, Tělesná výchova
 • V.třída - Informační a komunikační technologie
 • VI.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • VIII.třída - Fyzika, Informační a komunikační technologie, Tělesná výchova - chlapci
 • IX.třída - Tělesná výchova - chlapci

Milana Slánská

 • II.třída - Hudební výchova
 • III.třída - Hudební výchova
 • VI.třída - Hudební výchova
 • V.třída - Hudební výchova
 • VI.třída - Hudební výchova
 • VII.třída - Hudební výchova, Praktické činnosti
 • VIII.třída - Hudební výchova
 • IX.třída - Hudební výchova

Mgr. Věnceslava Švejcarová

 • e-mail
 • V.třída - Matematika
 • VI.třída - Výchova k občanství
 • IX.třída - Fyzika

Školní družina a školní klub

Jitka Zachová

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Mgr. Adéla Urminská (Jochová)

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Žaneta Viktorová

 • email
 • vychovatelka školní družiny

Asistent pedagoga

Irena Svobodová

Veronika Gütlová

Tereza Brabcová