Výsledky voleb do školské rady pro období 2021 - 2024

Oznamujeme výsledky voleb do školské rady pro období 12.7.2021 - 11.7.2024:

  • voliči odevzdali prostřednictvím online formuláře 40 platných volebních lístků pro volby z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
  • členy školské rady z řad  zákonných zástupců nezletilých žáků se stávají Bc. Ludmila Leontýna Babuková a Růžena Kiliášová
  • členy školské rady z řad  pedagogických zaměstnanců se stávají Mgr. Zdeněk Kleisner a Mgr. Jana Géringová
  • členy školské rady za zřizovatele se stávají Ing. Petr Smetana a Ing. Věra Kučerová