Kalendář akcí: 9. 5. 2024

Školní preventista

Programy primární prevence

Čas: 08:55 - 12:35

Preventivní program - beseda s PČR.

7. třída - 2. - 3. vyučovací hodinu

6. třída - 4. - 5. vyučovací hodinu

Program je zdarma