Kalendář akcí: 10. 5. 2024

Školní preventista

Programy primární prevence

Čas: 08:55 - 12:35

Preventivní program - beseda s PČR.

8. třída - 2.- 3. vyučovací hodina

9. třída - 4. - 5. vyučovací hodina

Program je zdarma