Placení obědů

Ceny obědů

Ceny obědů pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou č. 272/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 – 3. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole, strava je účtována za nižší cenu, další následující dny, kdy není strava odhlášena, se účtuje plná cena tj. suroviny včetně režie.

Kategorie Věk Cena
Mladší žáci 7 – 10 let 33,- Kč 
Starší žáci 11 – 14 let 35,- Kč
Žáci 15 a více let 37,- Kč

Placení obědů

Měsíční záloha na stravné je splatná vždy nejpozději do 20. dne daného měsíce bankovním převodem.

Trvalý příkaz založte v srpnu 2022 (zálohová platba na září 2022).

Platby stravného probíhají dopředu – zálohově a hradí se bezhotovostně (účtem).

Prosím mějte na paměti, že platby se v našem systému objeví za 2-4 dny po dni platby (dle banky ze které byla platba provedena).

Číslo účtu: 0100274201/0800 (ČS)

Variabilní symbol je přidělen každému dítěti – pokud jej nemáte, zjistíte ho u vedoucí školní jídelny

Konstantní symbol: 308

Poznámka pro příjemce: Jméno dítěte

Úhradu je možné provádět

  • Měsíčně (standardní trvalý příkaz)
  • Jednorázově (vklad na účet)

Platba přímým inkasem není možná.

Vyúčtování zálohových plateb stravného proběhne na základě skutečné docházky vratkou na účet plátce v červenci aktuálního školního roku (na vyžádání v lednu).

Stav stravovacího účtu vašeho dítěte (objednávky do výše vašeho limitu/přeplatky/nedoplatky) můžete zjistit na www.strava.cz nebo na vyžádání u vedoucí školní jídelny (telefonicky nebo osobně v době 6-8 hodin nebo 14-15 hodin).

Neodhlášené obědy se účtují, zpětně nelze obědy odhlásit.

Ceny ZŠ:

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 – 3.

  • Mladší žáci 7 – 10 let  33,-Kč/ (33 Kč x 20 dnů = 660,-Kč)
  • Starší žáci  11 – 14 let  35,-Kč/ (35 Kč x 20 dnů = 700,-Kč)
  • Žáci 15 a více let 37,-Kč/ (37 Kč x 20 dnů =740,-Kč)

Čipy

Každý strávník, který se stravuje ve školní jídelně, si musí vyzvednout čip proti záloze 115,- Kč v kanceláři ŠJ. V případě ztráty či poškození čipu si strávník zakoupí čip nový. V případě ukončení stravování odevzdá čip v kanceláři ŠJ, kde mu bude poplatek vrácen. Cizí čipy ani poškozené čipy se nemohou přijímat zpět.

Přihlášení ke stravování

Strávník se přihlašuje odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování. V přihlášce jsou uvedeny stravovací podmínky a údaje potřebné pro výpočet a účtování stravného.

Ke stažení