Děti ze školní družiny pracují i v této nelehké době.

I přesto, že se situace po zavření všech škol zkomplikovala natolik, že nemůžeme společně trávit čas při odpoledních činnostech ve školní družině spolu s dětmi, rozhodly jsme se, že ve své práci budeme pokračovat pomocí moderních technologií a internetu.

Naše družinka pracuje formou zpracovaných měsíčních plánů. Každý měsíc tak děti mají možnost prozkoumat jinou oblast našeho života. V měsíci dubnu, tak náš skřítek Vítek, který nás celým rokem provází měl poznávat lidské tělo.

Proto jsme se rozhodly, že využijeme alespoň některé aktivity, které jsme měly v plánu, a které děti zvládnou samostatně s minimální účastí rodičů a nabídnout jim je. Naším cílem bylo pomoci a ulevit rodičům, kteří musí zvládnout svoji práci, školní výuku i další povinnosti související s chodem rodiny. Připravily jsme aktivity, které děti zaujmou a budou je snad i bavit.

Na webové stránky školní družiny tak pravidelně pro děti umisťujeme úkoly nebo výzvy, které jsou nepovinné a dobrovolné. Zapojí se ten, kdo chce. V tomto měsíci se v družince věnujeme hodně zdraví a zdravé výživě. Proto první úkoly směřovaly právě sem.

 První výzva byla vytvoření jakékoli zdravé pomazánky, ve druhém týdnu měly děti zhotovit pomocí zdravých potravin nepečený nebo i pečený moučník, ve třetím týdnu byl prostor pro kreativitu a děti dostaly za úkol sestavit obrázek buď z ovoce nebo zeleniny. Poslední týden patřil ovocnému nebo zeleninovému salátu. Děti po dokončení úkolu měly poslat fotografie, které průběžně umisťujeme na webové stránky ŠD.

Hned v počátku uzavření našeho zařízení jsme požádaly rodiče, aby nám zasílali fotografie, jak tráví čas se svými dětmi, a které aktivity společně prožívají v rámci omezeného volného pohybu.

Další výzvou byla výzva kreativní. Jednalo se o poděkování všem složkám IZS za jejich odvahu a nelehkou práci. Obrázky měly děti namalovat, vyfotografovat a poslat na náš mail, abychom je mohly prezentovat na našich družinových stránkách.

Nezapomněli jsme také oslavit Velikonoce. Děti mohly posílat fotografie z příprav, úklidu, výzdoby, pečení nebo z činností, kdy pomáhaly svým rodičům.

V závěru měsíce nás ještě čeká čarodějnický úkol. Děti mají připravit čarodějnické občerstvení, vyrobit čarodějnický lektvar, nebo kreativní výzva výtvarně jakoukoli technikou vyrobit čarodějnici, která může být nakreslená nebo zhotovená z odpadového materiálu.

V průběhu měsíce jsme také využily aplikaci, která nám umožnila online spojení s dětmi pomocí internetu. Děti se tak mohly setkat pomocí živého přenosu, popovídat si, sdělit své zážitky nebo si jen zamávat.

Přejeme dětem i rodičům pevné zdraví, klid a pohodu se svými dětmi. Přejeme všem, aby si tyhle chvilky užívali a zpříjemnili co nejvíce a nejlépe. Doufáme, že i my jsme Vám alespoň trochu v této nelehké době pomohly s nabídkou aktivit, které můžete využívat, kdy trávíte hodně času společně. V našich aktivitách budeme pokračovat i nadále a budeme se na vás všechny moc těšit.

 

Za školní družinu vychovatelky Jitka Zachová a Adéla Urminská

 

Tento článek včetně fotografií z aktivit dětí bude zveřejněn v časopisech Informatorium a Učitelské noviny.

Fotky ze všech aktivit si můžete prohlédnout ve fotogalerii ŠD.

 


1. 5. 2020