Den Země v ŠD

V pondělí jsme prožili společnou akci všech oddělení na zahradě školní družiny. Děti měly připraveny různé aktivity. Oddělení Včeliček plnilo některé úkoly také uvnitř. Sestavovali jsme světadíly z 3D tiskárny, třídili odpad, plnili úkoly co Země potřebuje-co nepotřebuje a jak můžeme pomoci my. Sestavovali jsme obrázky planety z puzzlů, luštili pomocí Morseovy abecedy názvy zvířat....Poté jsme se pustili do úpravy záhonků a celé zahrady.

V průběhu měsíce jsme skládali a vybarvovali planetu s otázkami pomocí skládanky nebe-peklo-ráj. Také jsme si vytvořili planetu Zemi pomocí kašírování. V oddělení Včeliček jsme planetu dotvořili tak, aby se nám na ní líbilo. V oddělení Soviček děti tvořily planetu, kterou lidé poškodili. Třídili jsme také odpad a navštívili sběrné nádoby.

Děkujeme :

mamince Emmetta a Ondry za sazeničky rajčat, paprik a jahodníku

babičce Elišky ze 2. třídy za sadbu kedluben a salátů


22. 4. 2024