Vystoupení k MDŽ - 16. 3. 2019 - sobota

V sobotu dívky vystoupily s pásmem básniček a písniček při oslavách MDŽ v místní restauraci U Bejčků. Vystoupení se jim moc povedlo a přítomní je odměnili zaslouženým potleskem. Po vystoupení na nás čekalo ještě občerstvení - kuřecí řízek a chléb. Dívky pak dostaly ještě čokoládu. 

Děkuji všem dívkám za vzornou prezentaci školní družiny a školy při veřejných vystoupeních. Poděkování patří i všem rodičům za nácvik a ochotu podporovat tato vystoupení.


16. 3. 2019