Lampionový průvod Švermovem-16. 11. 2023

Ve čtvrtek jsme se sešli před školou na naší tradiční akci "Lampionový průvod Švermovem."Průvod se za asistence Městské policie v Kladně dal do pohybu přesně v 17. 00hodin. Prošli jsme Velvarskou ulicí, přešli naši frekventovanou silnici, obešli Havlíčkovo náměstí a kolem dětského hřiště a družinky jsme se vrátili zpět ke škole. Moc děkujeme všem dětem i rodičům za účast. Bylo to příjemné setkání. Poděkování patří také příslušníkům MP za dohled a bezproblémový průběh celé akce.

16. 11. 2023