Veřejné vystoupení

V pondělí 8. 10. 2018 některé dívky vystoupily s pásmem básniček a písniček v parku u naší školy. Byl zde vysazen náš národní strom, jako symbol 100výročí založení naší republiky. Další stromy budou vysazeny na dalších místech po celé republice. U naší školy byl vysazen první z nich. Dívkám se celé vystoupení moc povedlo a sklidily zasloužený potlesk. Děkuji dívkám i rodičům za prezentaci naší školy i družiny.

8. 10. 2018