Předvánoční vystoupení

V úterý 4. 12. 2018 vystoupily děti s pásmem básniček a písniček v místní sokolovně na předvánočním setkání. Dětem se vystoupení povedlo a sklidily tak zasloužený potlesk. Děkuji p. učitelce Janě Géringové, která vystoupení pomohla zajistit.

6. 12. 2018