Předvánoční vystoupení 10. 12. 2018

V pondělí 10. 12. 2018 vystoupily dívky na předvánoční schůzi ČSŽ v místní restauracu U Bejčků. Vystoupení plné vánočních básniček a písniček se dívkám velmi povedlo a patří jim za to veliké poděkování. Děkuji také všem rodičům, kteří pomohli s nácvikem. Dívky si za svou snahu odnesly i malou odměnu. Děkujeme místní organizaci za pozvání a budeme se těšit na příští setkání.

10. 12. 2018