Zápis do Mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 

Vážení rodiče,

zápis bude probíhat prezenčně s osobní účastí zákonného zástupce a dítěte 9.5.2024 a 10.5.2024 čtvrtek od 7 hodin do 18 hodin, pátek od 7 do 17 hodin.

Na zápis se můžete buďto předem zaregistrovat na daný termín (zde je vložen odkaz https://zsmsvelvarska.reservando.cz/#!/bookings/calendar/2024-05), nebo můžete přijít bez předchozí registrace v den zápisu přímo do mateřské školy. Výhodou předchozí registrace je, že jste objednaní na konkrétní vámi vybraný termín a nebudete muset čekat ve frontě. Pokud se dopředu neregistrujete, budete muset počkat až na vás přijde řada.

Plánovaná registrace bude pravděpodobně otevřena na této stránce v aplikaci Twigsee od středy 17.4.2024 do pátku 10.5.2024 (termín se může i posunout). Zde je vložen odkaz.

https://registrace.twigsee.com/f1/zakladniskolaam/C2AC9A1B-C6F2-4055-8B5B-02AFEC6E0DC7/prihlaskakpredskolnimuvzd

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila svá oprávnění dítě zastupovat (kopie soudního rozhodnutí apod.)

Datum doručení žádosti není kritérium při rozhodování o přijetí dítěte. Pokud budete podávat žádosti do více MŠ, uveďte v žádosti, kterou preferujete. 

Během osobního zápisu budou rodiče podepisovat žádost o přijetí. Žádost, která bude vyplněna až na místě, bude muset být později doplněna i o vyjádřené dětského lékaře. 

Pro podání žádosti v systému Twigsee o přijetí dítěte do naší MŠ od vás potřebujeme předat:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024/2054, elektronicky nebo osobním vyzvednutím (tento formulář se automaticky vageneruje po registraci do Twigsee)
  • Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že se dítě podrobilo povinným očkováním, formulář se automaticky vyplní v aplikaci Twigsee, (nevyžaduje se pro dítě s povinným předškolním vzděláváním, které dosud do MŠ nechodilo)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (pouze pro ověření údajů)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zápisu
  • Rodný list dítěte (pouze pro ověření údajů)

Seznam přijatých dětí zveřejníme pod jejich registračním číslem na webových stránkách školy a vylepíme na oknech MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Termín zveřejnění většinou bývá okolo 1.6.2024 (termín zveřejnění určuje zřizovatel).

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. Ten se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním u ředitelky školy.