Zápis do Mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 

Vážení rodiče,

zápis bude probíhat prezenčně s osobní účastí zákonného zástupce 12/5/2022 a 13/5/2022. Čtvrtek od 7 hodin do 18 hodin, pátek od 7 do 17 hodin.

Na zápis se můžete buďto předem zaregistrovat na daný termín, nebo můžete přijít bez předchozí registrace v den zápisu přímo do mateřské školy. Výhodou předchozí registrace je, že jste objednaní na konkrétní vámi vybraný termín a nebudete muset čekat ve frontě. Pokud se dopředu neregistrujete, budete muset počkat až na vás přijde řada.

Registrace bude otevřena na této stránce od úterý 12. 4. do úterý 10. 5. 2022.

Rezervace termínu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila svá oprávnění dítě zastupovat (kopie soudního rozhodnutí apod.)

Datum doručení žádosti není kritérium při rozhodování o přijetí dítěte. Pokud budete podávat žádosti do více MŠ, uveďte v žádosti, kterou preferujete. 

Během zápisu budou rodiče podepisovat žádost o přijetí. Žádost můžete vyplnit až na místě.

Pro podání žádosti o přijetí dítěte do naší MŠ od vás potřebujeme vyplnit a předat:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, elektronicky nebo osobním vyzvednutí 
  • Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost, že se dítě podrobilo povinným očkováním (nevyžaduje se pro dítě s povinným předškolním vzděláváním, které dosud do MŠ nechodilo)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce (pouze pro ověření údajů)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zápisu
  • Rodný list dítěte (pouze pro ověření údajů)

Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

Seznam přijatých dětí zveřejníme pod jejich registračním číslem na webových stránkách školy a vylepíme na oknech MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. Ten se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním u ředitelky školy.

Терміни спеціального набору українських дітей до початкових шкiл та дитячих садочкiв - 2022/2023 р. 

Кінцевий термін спеціального зарахування українських дітей до дитячих садків Кладно на 2022/2023 навчальний рік (садки, засновані Статутом міста Кладно)

Датою спеціального зарахування до дошкільної освіти дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2019 року в дитячих садках Кладна на 2022/2023 навчальний рік, визначено 16 червня та 17 червня 2022 року (четвер, п’ятниця). Четвер з 14:00 до 18:00, п'ятниця з 14:00 до 16:00. Для дітей, які досягли п’яти років до 31 серпня 2022 року, з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є обов’язковою.

Детальну інформацію можна знайти на сайті міста https://mestokladno.cz/ у розділі «Освіта» та на сайтах окремих шкіл https://mestokladno.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=6506&id=1401688&p1= 2100008948.