ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

  • English
  • Deutsch
  • Français
  • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Zápis do Mateřské školy

Termín zápisu na školní rok 2020/2021: 

14. a 15. 5. 2020 (čtvrtek, pátek).

Čtvrtek od 7:00 do 18:00 hodin, pátek od 7:00 do 17:00 hodin.

Co je k zápisu potřeba

Doklady, které předloží zákonný zástupce dítěte u zápisu k předškolnímu vzdělávání:

  • vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (můžeme společně vyplnit u zápisu)
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
  • rodný list dítěte
  • očkovací průkaz dítěte
  • vyplněný, pediatrem potvrzený formulář Posouzení zdravotního stavu dítěte

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i formulář Posouzení zdravotního stavu dítěte si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo docx. nebo vyzvednout v MŠ po telefonické domluvě (Hlinovská 606 079 758).

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním jeho registračního čísla (obdržíte u zápisu) na webových stránkách školy a na přístupném místě v MŠ (okno do ulice), nejméně po dobu 15-ti dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonnému zástupci předáno při osobně nebo poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 © ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík