ZDAŘ BŮH

Dnešní dopolední výlet do skanzenu dolu Mayrau se nám velice líbil. Dozvěděli jsme se jak vzniká uhlí. Vyslechli jsme příběh jak krteček pomohl najít uhlí a podívali se do šaten horníků. Nakonec jsme navštívili i šachtu a správně odpvěděli na zadané úkoly.


23. 4. 2019