Ročníkové práce

Dnes naši deváťáci obhajovali svoje ročníkové práce, na kterých s větším či menším úsilím pracovali. Práce psali buď na téma, které jim bylo vyučujícími nabídnuto, nebo si ho vybrali sami podle svého zájmu. 

Měli jsme tak možnost seznámit se nejenom s pracemi z oblasti zeměpisu, dějpisu, fyziky, ale i z oblasti sportu či problematiky závislostí. 

Výsledky a hodnocení prací proběhne při vyřazování žáků dne 29. 6. 2021


22. 6. 2021