Geologická vycházka - důl Mayrau

Dnes jsme strávili celé dopoledne na geologické vycházce na dole Mayrau. Nejprve jsme si vyslechli povídání o těžbě černého uhlí  i o tom, jak a kdy vznikalo, potom jsme šli na haldu hledat otisky dávných rostlin - plavuní, přesliček apod. Zvuk kladívek se rozléhal po haldě a my usilovně hledali, hledali a postupně nacházeli. Měli jsme opravdu skvělé úlovky, které jsme si odnesli domů. Celé dopoledne bylo moc pěkné.


26. 9. 2023