Mikroskopování - 6. třída

Dnes jsme dělali v pořadí již druhou laboratorní práci - Mikroskopování mechů. Jeden z našich spolužáků nám přinesl několik vrozků mechů, ze kterých jsme udělali preparát, provedli mikroskopování a odpověděli na několik otázek, které byly součástí laboratorního úkolu. 


2. 11. 2023