Poster - globální problémy planety

Dnes jsme v hodině zeměpisu dělali skupinovou práci, která se týkala globálních problémů naší planety. Jedním z nich je i kácení nejen topických deštných lesů, ale všech, které máme. Z přinesených materiálů, encyklopedií, učebnice i sešitu jsme vytvořili poster.


4. 11. 2023