Městská knihovna Kladno - program pro 1. třídy - Medvědi o čtení nic nevědí, 1. třída

9.1. jsme navštívili program knihovny pro první třídy Medvědi o čtení nic nevědí.

Program byl poutavý. Děti říkaly medvědovi, který šel spát do knihovny, proč je potřeba se naučit číst a psát. Medvěd říkal, že je to hloupost, ale že by si potřeboval přečíst jen nápis v lese POZOR NEBEZPEČÍ. Děti učily medvěda číst a psát slova MEDVĚD a MED. Hledali kartičky s písmeny a psali nohou, rukou a jazykem ve vzduchu. Paní knihovnice jim také přečetla úryvek z knížky o holčičce, která bydlela v hájovně a také říkala medvědovi, že je důležité umět číst a psát. Zazpívaly si písničku o medvědech s  hudebním doprovodem kytary. Dozvěděly se o řazení knížek v knihovně, podívaly se, kde je beletrie a kde jsou naučné knihy, kde komiksy (s ukázkami)..... Paní knihovnice říkala, kdo je ilustrátor a spisovatel. Také co se v Knihovně dělá a co dělá paní knihovnice. Nakonec si půjčily knihy o medvědech - naučné, beletrii i básničky.

Děti vypadaly nadšeně, program se jim líbil a byl poučný.


9. 1. 2024