Pracovní činnosti - 8. třída

Žáci VIII. třídy vyráběli v hodinách pracovních činností ptačí budky. Pracovní postup zahrnoval měření, řezání ruční pilkou, vrtání a šroubování ručním aku nářadím, dlabání dlátem, lepení, broušení, ale také vytváření kolíkových spojů.
Práce ve skupinkách žáky zaujala a výsledkem jsou zdařilé budky, které umístíme na školním pozemku a budeme očekávat, zda se zalíbí také sýkorám a zahnízdí v nich.


26. 2. 2024