Den Země

Dne 19. dubna jsme ve škole oslavili Den Země. První stupeň se vystřídal na stanovištích, která připravili pro své malé spolužáky žáci 9. třídy. Děti skládaly obrázky, s pomocí kartiček se učily třídit odpad, poznávaly rostliny a zvířata, tvořily pavučinu. Bylo pro ně připraveno pestré dopoledne plné zajímavých aktivit. 

Žáci ze 6 a 7. třídy se vydali na trasu do AVESu, cestou také plnili různé úkoly - luštili sudoku, odpovídali na různé otázky. 

Osmá třída se vydala na Vinařickou horku, kde prozkoumali bývalou sopku a zahráli si různé hry. 

Velké poděkování patří žákům 9. třídy, keří se dětem věnovali a velmi trpělivě jim vše vysvětlovali.


21. 4. 2024