Sbírka na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami v Japonsku

ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem zemětřesení a následné vlny tsunami v Japonsku.

Celkový výtěžek sbírky na pomoc obětem činí 2 730,- Kč.

Peníze byly vloženy na účet společnosti ADRA č. 40284028/0300, var.symbol 394.

Za všechny finanční příspěvky děkujeme.


18. 4. 2011