Sponzorský dar pro Sovu pálenou jsme předali v Avesu

Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem, rodičům, vedení školy, pedagogickým pracovníkům, paní kuchařkám i uklizečkám za příspěvek do Avesu Čabárna. Na Sovu pálenou se nám v letošním školním roce podařilo vybrat celkovou částku 

4300.- Kč. Tyto peníze budou použity na krmivo i ošetření. Děkujeme.

22. 6. 2016