Třída 2.

Informace a učivo online:

Název třídy: 2.

Třídní učitel/ka: Dominika Lisá

Hlavní účet

388152309/0800

Školní družina

Platbu ranní i odpolední ŠD můžete provést současně - poslat 1 100,-Kč.

Do poznámky uveďte slovy: školní družina jméno dítěte, třídu

Číslo účtu: 0100274201/0800, KS 0308, VS shodný se stravovnou

Stravné

0100274201/0800 VS přidělen každému strávníkovi jiný

Školní klub, kroužky

bude upřesněno po zveřejnění nabídky kroužků

Školní online pokladna

  • číslo účtu: 30015-388152309/0800 
  • specifický symbol: 61894508
  • variabilní symbol: je přidělen po registraci do školní online pokladny
  • http://system.skolniprogram.cz
  • ID školy je: 61894508
 

Rozvrh třídy

Rozvrh třídy 2.
Den0. hod. 7.05-7.50 1. hod. 7.55-8.40 2. hod. 8.55-9.40 3. hod. 10.00-10.45 4. hod. 10.55-11.40 5. hod. 11.50-12.35 6. hod. 12.45-13.30 7. hod. 13.40-14.25 8. hod. 14.35-15.20 9. hod. 15.30-16.15
Pondělí Čj
Li
M
Li
Čj
Li
Čj
Li
TH
Li
Úterý Čj
Li
Tv
Pl
Tv
Pl
Prv
Ka
Vv
Ka
Středa Čj
Li
M
Li
Čj
Li
M
Li
Čtvrtek Čj
Li
M
Li
Čj/NPU
Li, Ka
Prv
Ka
Pátek Čj
Li
M
Li
Čj
Li
Hv
Za

Lou

Po najetí myší na zkratku předmětu se objeví jeho plný název.

 

Fotografie třídy

 

Fotogalerie třídy

 

Ke stažení